Vizyonumuz

Mekanik tesisat sektöründe çetin rekabet koşulları ve bilinç düzeyi artmış müşterilerin değişen istek  ve beklentileri ;  gerek ürünlerin gerekse

sunulan hizmetlerin sürekli geliştirilmesini , iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Taşöz Mühendislik, sektördeki talep ve beklentileri yoğun tecrübe ve konuya uzman bakışıyla objektif  biçimde değerlendirmekte ; dinamik ,

yenilikçi , gelişimci bir yaklaşımla müşteri memnuniyetini sağlayarak daimi müşteriler kazanmaya çalışmaktadır.

 '' Kalitede Süreklilik '' , '' Uygun Fiyat '' , '' Karşılıklı Güven '' ve  '' Dürüstlük '' vizyonumuzu oluşturan temel ilke ve vazgeçilmeyecek

değerlerimizdir.

Taşöz Mühendislik, bu ilke ve değerlere bağlı kalarak ; tanıtım ve teklif aşamalarından başlayıp , ürün veya hizmetin faturalandırılmasına kadar

geçen süre içerisinde , tüm hizmet ve faaliyetleriniz hatasız ve bir defada doğru olarak yaparak müşteri memnuniyetiniz vizyon edinmiştir.

Taşöz Mühendislik © 2018